Изисквания
Абонамент могат да използват фирми, организации и институции работещи на територията на Р България.