Изисквания
Размер: 180px/200px, формат: .gif, .jpg или .swf с препоръчителна големина до 30 KBytes.