Изисквания
Размер: 120px/250px, формат: .gif, .jpg или .swf с препоръчителна големина до 30 KBytes