Изисквания
Плаващата анимация трае до 7 сек.
В рамките на стандартния банер: до 15 сек.
Обем на файла: до 160 KB